ประกาศสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี – หนองคาย ตอนชลบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ประกาศสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี – หนองคาย ตอนชลบุรี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การสัมมนา “เปิดมุมมอง อนาคต การพัฒนามอเตอร์เวย์ไทย” โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย
กำหนดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องเทพราช 3 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
กำหนดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กำหนดการสัมมนาปฐมนิเทศโครงการการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนท่าเรือแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี (ทล.359)
ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น ๒ เทศบาลนครแหลมฉบัง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กำหนดการสัมมนาปฐมนิเทศโครงการการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนท่าเรือแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี (ทล.๓๕๙) ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
กำหนดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การสัมมนาครั้งที่ 1 )ศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ช่วงรังสิต-ประตูน้ำพระอินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม-สัมมนา 201 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กำหนดการประชุมระดมความคิดเห็น“ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง...ทางออกที่ท้าทายของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน”โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
โครงสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อโครงการ | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม

Content & Webdesign © 2011 By Daoreuk Communications Co, Ltd. All right reserved.