วางกลยุทธ์แผนแม่บทมอเตอร์เวย์ ระดมสมองทุกภาคส่วนทั่วประเทศ        

นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวง ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับภารกิจการ ขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค” ในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นสำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554

โครงสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อโครงการ | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

Content & Webdesign © 2011 By Daoreuk Communications Co, Ltd. All right reserved.