การประชุมระดมความคิดเห็น"ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง...ทางออกที่ท้าทาย ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน" โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ๑-๒ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

 
โครงสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อโครงการ | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

Content & Webdesign © 2011 By Daoreuk Communications Co, Ltd. All right reserved.