ประโยชน์ของการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

เมื่อกรมทางหลวงเสนอทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็นทางเลือกในการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดและภูมิภาค ทำให้หลายคนตั้งคำถามถึงความสำคัญของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางด้วยระบบรถไฟ เรือ หรือเครื่องบิน

ความจริงแล้วการเดินทางด้วยโครงข่ายคมนาคมประเภทต่างๆ ต่างมีจุดเด่นและข้อจำกัดด้วยกันทั้งนั้น สำหรับประเทศไทยการเดินทางและขนส่งสินค้าทางถนนยังคงเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุด จากข้อมูลของกระทรวงคมนาคม สัดส่วนการเดินทางและขนส่งในประเทศที่ใช้บริการทางรถยนต์สูงถึง 84.60 เปอร์เซนต์ และ 82.56 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะการคมนาคมขนส่งทางถนนมีข้อดีที่โดดเด่นคือ ความสะดวก สามารถเดินทางและขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตถึงตลาดหรือศูนย์กระจายสินค้า และเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมอื่นๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงจุดหมายได้ เนื่องจากจำกัดอยู่แค่บริเวณจุดเชื่อมต่อการเดินทาง เช่น สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือท่าเรือเท่านั้น ทำให้การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงข่ายทางหลวงให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รองรับปริมาณความต้องการใช้รถใช้ถนน ยังเป็นภารกิจจำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค

การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ทางและเศรษฐกิจของประเทศ อันได้แก่

  • เดินทางปลอดภัยมากขึ้น ออกแบบถนนด้วยมาตรฐานสูง ควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ ไม่มีทางแยกและจุดตัดการจราจร และไม่มีคนเดินเท้าหรือสัตว์วิ่งผ่าน จึงช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุบนทางหลวงและ
  • ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่จะตามมา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  • ถึงที่หมายรวดเร็วและตรงต่อเวลามากขึ้น การเดินทางระหว่างเมืองหลักที่สำคัญและเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคมีความสะดวกถึงที่หมายรวดเร็วและตรงต่อเวลายิ่งขึ้น
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถเดินทางด้วยความเร็วที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จึงช่วยประหยัดพลังงานในการเดินทางและขนส่งสินค้า ลดค่าสึกหรอของยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง
  • พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจ ส่งเสริมการขยายตลาดและเพิ่มโอกาสทางการค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนจากต่างประเทศด้วยปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระจายรายได ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางระหว่างเมือง จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและการกระจายรายได้จากคนเมืองสู่ชนบท
  • ิ่งแวดล้อมสดใส ช่วยลดการปล่อยมลพิษ เนื่องจากความแออัดของการจราจรที่ลดลง
  • สังคมเป็นสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ญาติพี่น้องที่อยู่คนละจังหวัด หรือคนที่มาทำงานต่างถิ่นสามารถไปมาหาสู่หรือกลับบ้านได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น

 


โครงสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อโครงการ | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

Content & Webdesign © 2011 By Daoreuk Communications Co, Ltd. All right reserved.