สรุปผลการสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการ

โครงการการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบรายละเอียดทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ช่วงรังสิต-บางปะอิน

ประกาศสรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ

การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ของวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องเทพราช 3 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2557
สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ

การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 ที่จัด ณ ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวเส้นทางเลือกของโครงการ

การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายชลบุรี-หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) ภายใต้โครงการศึกษาจัดทําแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2556

สรุปผลการสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ

การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนท่าเรือแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี (ทล.359) ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของ ประเทศไทย วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น ๒ เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ภาพการสัมมนา ครั้งที่ 1

โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ช่วงรังสิต-ประตูน้ำพระอินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต

ภาพการสัมมนาครั้งที่ 1

โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ช่วงรังสิต-ประตูน้ำพระอินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ


สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1
โครงสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อโครงการ | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

Content & Webdesign © 2011 By Daoreuk Communications Co, Ltd. All right reserved.